Hæfter jeg for den ikke betalte afgift på sodavand købt i københavnske kiosker?

Jeg køber en del sodavand i kiosker rundt omkring i København.

Tager dem med på arbejde, hvor vi har en sodavandsklub.

Der sælger jeg dem og overskud går til en fælles kasse.

Må man det?

Er det mig eller er det indføreren af sodavand til DK, der hænger på afgiftsspørgsmålet?? 

SVAR:

I hænger begge på afgiften - se mineralvandsafgiftslovens § 25, som lyder således

Den, der overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

Hvis der ikke er betalt dansk afgift, kan du straffes med bøde, hvis du forsætligt eller groft uagtsomt overdrager, erhverver eller tilegner dig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus