Kan kræftramt få udbetaling fra ATP og Lønmodtagernes Dyrtidspension?

Jeg har en god ven på 51 år, som har arbejdet siden han var 14, bortset fra de sidste 2 år, hvor han har været arbejdsløs.

Han har fået konstateret kræft og har gennem Industriens Pension fået udbetalt kr. 50.000, som skulle være en eller anden form for invalidesum.

Kræften er konstateret for 5 måneder siden, og der er ingen hjælp at hente. Derfor er han nu på sygedagpenge, men venter på, at kommunen skal få taget sig sammen til at give ham en sagsbehandler, som skal hjælpe ham til at få førtidspension,- eller hvad det nu måtte hedde.

1. Han har jo betalt atp i mange år. Kan han få udbetalt et eller andet beløb allerede nu, da han jo ikke lever til han er 67?

2. Igennem mange år har der jo stået nogle indefrosne dyrtidspensioner i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kan han via dem få udbetalt et eller andet beløb nu, der kan forsøde resten af hans tilværelse?

SVAR:

Der er mig bekendt ikke mulighed for førtidig udbetaling af ATP.

Din ven kan derimod få førtidig udbetaling af de indefrosne dyrtidspensioner i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, når han får tilkendt førtidspension. Dette gælder, selv om han kun er 51 år. Der vil blive fratrukket afgifter, men hvis din ven har været fuldtidsbeskæfteiget i indbetalingsperioden (01.09.1977-01.09.1979), vil der netto kunne udbetales godt 22.000 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg