Kan vi få erstatning for skader på vores bil, som er blevet påkørt af en go-cart?

Vi har fået en skade på vores bil. Forreste kofanger er totalskadet. 

Min mand kører go-cart hver anden uge. Det er en lukket bane, hvor de lejer sig ind. De har en forening, hvor de har opstillet et regelsæt. Heri står at alle kørere/ejere selv betaler for de skader de forvolder. Hvis man er forhindret i selv at møde op må man gerne stille med en anden kører. Banen er rund og alle kørere holder deres biler på den græsplæne der er indenfor den bane. De holder stille og motoren er ikke tændt.

Det der så sker er at en mand, der har lånt en go-cart, kører af banen og lige ind i vores bil. Der er mange vidner. De aftaler at det må de få hans forsikring til at betale på en eller anden måde. De viser sig bare at han ikke har nogen forsikring og nu vil han ikke betale. Han påstår, at da færdselsloven ikke gælder på en lukket bane kan det ikke betegnes som en færdselsulykke, og han kan derfor ikke blive gjort ansvarlig for skaden.

Det vi mener er, at netop fordi færdselsloven ikke finder anvendelse, skal han betale skadens omfang.

Kører fx en cykel ind i en holdende bil på alm. vej vil bilens forsikring, da komme til at dække det hele. Men det er jo hvor færdselsloven gælder. Det må da gøre hans påstand ubrugelig.

Vi har selvfølgelig en kaskoforsikring på bilen, men ønsker ikke at anvende den. Vi er lige blevet elitebilister, og skal køre skadefri det første år, for at opnå elitebilist status. Vi er faldet i præmie, men det første år vil selvrisikoen være høj. Vi har fået oplyst af forsikringen, at laver vi skader i det første år, ryger vi to trin tilbage, hvilket jo medfører at præmien jo stiger væsentligt, og der går tre år før vi opnår den rigtige status. Vi har 9 måneder tilbage, så vil selvrisikoen være omkring 1500 og vi skader, uden at ryge tilbage i systemet, og uden bonus tab, og alt det andet vi ikke helt har styr på.

Vores mekaniker har vurderet skaden til at koste mellem 8000 og 10.000. Vores selvrisiko er omkring 6500. De vil derfor blive noget dyrere for os på sigt at få forsikringen til at dække.
Det sidste han har sagt er at han kender en glasfiber man der kan lave / lappe den, og en maler der kan male den for 500 kr. Hvis vi ikke er tilfredse med det, får vi ingenting.

Det er en bil til 300.000, så den skal vi da ikke have lavet lappeløsninger på.

Vi ønsker jo ikke ligefrem, at vi skal til at bruge penge på en sag, da det vil koste os i advokat omkostninger.

Men kan han virkelig bare sige, at han ikke vil betale og vi må nøjes med det han har at tilbyde - og så slippe godt fra det ?

SVAR:

Det er ikke nemt at svare helt entydigt på dette spørgsmål.

Jeg er enig i, at Færdselsloven ikke gælder for Go-carts på denne lukkede bane. Hvis bilerne indbyrdes havde forvoldt en skade, f.eks. under parkering i midten af banen, mener jeg nok Færdselsloven ville gælde.

Jeg mener erstatningsansvaret for føreren af Go-carten må bedømmes efter den. alm. culpa-norm (en domstolsskabt praksis for hvornår man kan gøres ansvarlig for en skade), da regelsættet vel er udformet for kørslen på banen i forhold til andre Go-carts, idet man jo i denne situation er enige om at man er uden for Færdselslovens område. Hvis der er eksempler på at førere af Go-carts har forvoldt anden skade end på andre Go-carts og har måttet betale, står I stærkere og kan rejse kravet mod føreren.

Hvis der er almindeligt forekommende at Go-cartene ryger af banen og ind på det område, hvor bilerne holder, og der ikke skal meget til for at denne situation opstår, bliver det sværere for jer at gøre et erstatningsansvar gældende. Synspunktet er, at det kan være påregneligt, at der sker en skade når man holder på pladsen, og at I derfor selv har udvist en accept af den risiko, der er forbundet med at holde derinde.

Hvis det ikke forholder sig således som beskrevet ovenfor, bør føreren kunne gøres ansvarlig. I må da henvende jer til en advokat.

I vil muligt kunne få dækket de fleste af jeres sagsomkostninger over bilens kaskoforsikring, der har en retshjælpsdækning.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat