Må et privat firma opkræve parkeringsbøder?

En medarbejder i en selvejende institution parkerer institutionens bil et sted, der er overvåget af CARPARK og får en bøde.

Jeg har 3 spørgsmål desangående:

1) har CARPARK lovhjemmel til at opkræve bøden? Jeg har hørt i et TV program, at det har de ikke, men det kan jo være en fejl.

2) hvem skal i givet fald betale, medarbejder eller institution? 

3) har institutionen pligt til at oplyse, hvem medarbejderen er?

Svar:

Det private p-firma CarPark kan opkræve et beløb, hvis en bilist overtræder de p-restriktioner, der er indført på et privatejet parkeringsareal, forudsat at bilisten bliver gjort opmærksom på ved tydelig skiltning. Her er ikke tale om en bøde, men et privatretligt gebyr.

Ejeren af bilen kan ikke dømmes til at betale, hvis ejeren kan dokumentere, at ejeren ikke har kørt i bilen.

Juridisk set har institutionen ikke pligt til at oplyse, hvem der har kørt bilen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund