Skal en ansættelseskontrakt være skrevet på dansk?

Findes der er regel om, at en ansættelseskontrakt i Danmark skal være på Dansk?

Eller må den gerne være skrevet på engelsk, selv om det er et dansk firma?

SVAR:

Da du utvivlsomt har krav på at få en ansættelseskontrakt efter "lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet" - det hedder ansættelsesbevisloven faktisk rigtigt, ja så er det i hvert fald et krav, at du får en ansættelseskontrakt, som du til fulde kan forstå. 

Hvis der ikke er noget krav om, at du i din stilling skal beherske skriftligt engelsk på "forhandlingsniveau", er det min vurdering, at en engelsk ansættelseskontrakt ikke opfylder lovens krav - du har med andre ord, krav på en dansk kontrakt.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk