Har arbejdsgiver pligt til at anmelde kendt arbejdsskade?

Hvis såvel arbejdsgiver som lønmodtager ved en fejl glemmer at anmelde arbejdsskade til arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet indenfor rettidig frist - og arbejdsskadestyrelsen således afviser at behandle sagen, hvorledes står så henholdsvis lønmodtager som arbejdsgiver stillet ?

SVAR:

Det fremgår af arbejdssikringsloven at det er arbejdsgivers pligt at anmelde en kendt arbejdsskade. Sker dette ikke med tab for den ansatte til følge, er arbejdsgiver efter min mening erstatningsansvarlig.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød