Hvordan får jeg min arbejdsgiver erklæret konkurs?

Jeg er bogholder i et firma, hvor der ikke er penge til lønninger førstkommende lønningsdag. Virksomheden har indsendt årsregnskab til Selskabsstyrelsen knapt 3. mdr. for sent. Af dette fremgår det at selskabskapitalen er tabt og at egenkapitalen er negativ. 

Det undrer mig at styrelsen endnu ikke har foretaget sig noget for at lukke virksomheden.

Jeg er ikke medlem af en fagforening, så hvordan får man virksomheden erklæret konkurs og hvad koster det?

Svar:

Når lønnen udebliver, skal ansættelsesforholdet formelt ophæves grundet arbejdsgiverens misligholdelse. 

Dernæst opgøres det samlede krav overfor arbejdsgiveren, dvs. krav på forfalden løn, løn i opsigelsesperioden, feriepenge og eventuelle godtgørelser. 

Når dette beløb ikke indbetales, kan der muligt indleveres konkursbegæring mod et gebyr på 750,- kr. til skifteretten. 

Når konkursdekret et afsagt anmeldes tilgodehavendet i LG indenfor anmeldelsesfristen.  

Jeg kan sige næsten med sikkerhed at du ikke kan klare disse tiltag selv og foreslår derfor, at du straks efter lønnen er udeblevet kontakter advokat som kan bistå dig. Udgifterne hertil vil formentlig være såre beskedne i forhold til, hvad du kan miste, hvis du begår ”fodfejl”.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød