Har jeg pligt til at tage overarbejde?

Jeg arbejder i en edb-support afdeling og af og til kræver min arbejdsgiver, at jeg bliver på arbejdet til et kundeproblem er løst.  Kan han det uden at yde kompensation?

Jeg er ansat efter funktionærloven og min kontrakt siger at arbejdstiden er fra 9-17 på hverdag og 9-16 om fredagen.

Kan han overhovedet kræve at jeg tager overarbejde (og uden kompensation)

Dette overarbejde sker jævnligt. (flere gange om måneden)

Svar:
 

Til de flestes overraskelse er det sådan, at en funktionær er pligtig at overarbejde “i rimeligt omfang når det er saglig begrundet” og tilmed uden at være berettiget til at modtage merbetaling herfor, medmindre det er aftalt (det er det så tit i overenskomster eller i ansættelseskontrakter). Hvornår overarbejde er i rimelig omfang og saglig begrundet kommer an på en konkret vurdering af situationen. Jeg kan derfor ikke sige om dit overarbejde overskrider rammerne herfor.

Noget tyder dog på, at forholdet ikke er omtalt i jeres ansættelseskontrakt, uanset at det åbenbart er et problem der ofte opstår. Det er derfor muligt, at arbejdsgiveren ikke har meddelt dig alle de oplysninger, som denne er pligtig til efter ansættelsesvilkårsloven. Dette betyder, at arbejdsgiveren kan risikere at skulle betale en godtgørelse til dig for overtrædelse af loven på formentlig mellem 5 – 10.000,- kr..

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød