Kan en funktionær kræve betalte fridage i forbindelse med frivillig sterilisation?

Kan en kvindelig medarbejder der er funktionær gøre krav på arbejdsgiverbetalte fridage i forbindelse med indlæggelse grundet frivillig sterilisation (ikke sygdomsgrundet)?

Kan arbejdsgiveren forlange at medarbejderen bruger sine feriefridage på "projektet".

Svar:
 

Kun hvis man er syg har man "lovligt forfald" og er berettiget til fuld løn. Fraværsårsagen i den givne situation er netop ikke sygdom, og funktionæren er derfor ikke berettiget til at modtage løn under fraværet. Man kalder typisk denne form for fravær for selvforskyldt sygdom.

Om funktionæren så vælger at blive trukket i løn eller afholder feriefridage må funktionæren selv beslutte.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød