Opsigelse i prøveperioden.

Jeg har diskuteret emnet opsigelse i prøveperioden.

Jeg mener, en opsigelsesperiode på 14 dage SKAL medregnes i de 3 måneder, der er aftalt (i henhold til Funktionærloven §2 stk.5).

Så hvis man bliver opsagt efter 2 måneder og 25 dage, er det så godt nok?

SVAR:

Du har ret. Opsigelse med 14 dages varsel i prøveperioden skal ske så betids, at fratrædelse kan ske inden udløbet af de første 3 måneder.

Dette følger af funktionærlovens § 2, stk. 5 sammenholdt med § 2, stk. 7. Disse bestemmelser lyder således.

Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder, skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

En opsigelse efter 2 måneder og 25 dage er altså for sen. På dette tidspunkt kan arbejdsgiveren opsige funktionæren med 1 måneds varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned, jf. funktionærlovens § 2, stk. 2

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg