Må en funktionær opsiges under sygdom?

Er det tilladt i følge funktionærloven at fyre en funktionæransat under længerevarende sygdom (med lægeerklæring, f.eks. depression), eller kan man først blive fyret efter 120 sygedage eller når man er raskmeldt.

Svar:

Det er en meget udbredt misforståelse, at det ikke er muligt at opsige en syg funktionær før end efter 120 sygedage. 

Funktionærloven indeholder intet forbud mod at opsige er syg medarbejder på et hvilket som helst tidspunkt, blot det sker med sædvanligt varsel. 

"120 dages reglen" går ud på, at man - hvis reglen er aftalt - kan opsiges med forkortet varsel efter 120 sygedage indenfor et år. 

Derimod indeholder en række overenskomster bestemmelser om at medarbejdere ikke kan opsiges under sygdom

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød