Erstatning til bilist på grund af væltet gadestander.

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak, fordi I tager jer tid til at hjælpe andre mennesker, uden at tage en formue for det ! TAK

Nå Men mit spørgsmål drejer sig om et problem, jeg har med en grønthandler af udenlansk afstamning,

Problemet består i, at min kone den 2/5-97 kl 14.50 havde parkeret vores fælles bil ud for en hans forretning. Imidlertidigt var der den dag en kraftig blæst, og forretningens gadestander fløj ud og lavede en bule i bilen.

Det i sig selv burde ikke være noget problem, da forretningens forsikring jo skal dække den slags uheld! Men forretningen er ikke forsikret!

Så jeg kontakter indehaveren som tilbyder, at jeg kan få lavet min bil hos nogle "venner"

Men da jeg er lidt sart over for min bil, som i øvrigt er forholdsvis ny (juni 94) afslår jeg hans tilbud. Grundet at jeg ikke kender værkstedet og at jeg ikke vil modtage nogen form for faktura på det udførte arbejde, hvilket igen betyder at jeg ikke har nogen muglighed for at klage over dårligt udført arbejde.

I stedet foreslår jeg ejeren af forretningen, at jeg får bilen takseret og så lavet på regning hos et autoriseret værksted, og at han så får regningen.

Men det afslår han med begrundelsen "jeg kende værksted du få bil tilbage som ny ".

Efter et kvarters parlamentering opgiver jeg !

Jeg kontakter derefter Politiet, hvor vagthavende nægter at modtage en anmeldelse.

Efterfølgende kontakter jeg den 6/5-97 mit forsikringsselskab (AIG Europe), som godt vil dække skaden, hvis jeg vil betale en selvrisiko på 2500 kr. Hvilket jeg protesterer imod, da det ikke er mig der bærer skylden samt at jeg har navn og adr. på skadesvolderen.

Men Nej forsikringsselskabet vil ikke bruge tid på at afkræve grønthandleren penge, da han ikke er forsikret, og det derfor vil blive et civilt søgsmål.

Efterfølgende får jeg så at vide, at såfremt jeg vælger at lade selskabet dække skaden, vil jeg blive smidt ud af selskabet, da det er selskabets politik, at når en bruger har haft en skade, så bliver han smidt ud.

Nå Men så stod jeg der med en bil som ingen ville betale en reparation på.

Så i første omgang har jeg valgt at få skaden udbedret, inden der kom rustangreb. Regningen lød på 2508 kr inkl. moms.

Nå Men her står jeg så og vil gerne have dækket mine udgifter, og hvad gør man så ?

Hvis jeg skal anlægge sag an mod grønthandleren, skal jeg være 500 % sikker på at vinde, da jeg ikke har råd til at tabe!

Og jeg har ikke mulighed får at søge fri proces, da min personlige indkomst er på 250.000 kr årligt og vores samlede indtægt er på 400.000 kr.

Jeg ville blive meget taknemmelig, hvis du ville hjælpe mig med dette problem.

SVAR:

Du skal ikke være så bange for tårnhøje sagsomkostninger, da du må have en retshjælpsforsikring, som dækker den slags sager. Du har desværre en selvrisiko på 10%, dog minimum 2.500 kr., så helt gratis bliver det jo ikke.

Du bør opsøge en advokat, som kan hjælpe dig med en sag mod grønthandleren.

Du skal naturligvis kunne bevise, at grønthandleren har handlet uagtsomt (culpøst) ved at have sit skilt stående på en sådan måde, at dette kan blæse omkring ved vindstød. Du kan ikke være 500% sikker på at vinde - det er man stort set aldrig.

Du bør i øvrigt finde dig et andet forsikringsselskab. Det er helt skandaløst, at de truer dig med at du bliver smidt ud, blot fordi du anmelder en skade!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg