Freelance-arbejde i fritstillingsperioden?

Jeg var glad for at se indslaget om Deres brevkasse i tv d. 02.07.1997, og fik ideen til at skrive til Dem.

Min mand er netop blevet opsagt sit job med fuld fritstillelse og har 3 måneders opsigelse med løn - han var ansat under funktionærloven.

Nu er han så hjemme og er blevet kontaktet af et firma, som vil have ham til at lave noget freelance arbejde. Kan han tage imod arbejdet og stadig få lønnen fra tidligere arbejdsgiver, eller har han pligt til at meddele dem, hvor meget han vil få for dette freelance arbejde, hvorefter de fratrækker beløbet, eller hvorledes forholder det sig?

SVAR:

En fritstilling indebærer, at din mand ikke har nogen arbejdsforpligtelse i fritstillingsperioden. Han skal dog optræde loyalt, og han må ikke i fritstillingsperioden tage andet arbejde, som udsætter arbejdsgiveren for væsentlig konkurrence. Jeg kan ikke ud fra de foreliggende oplysninger bedømme, om det tilbudte freelance-arbejde er konkurrerende virksomhed.

Hvis det i øvrigt er lovligt, at han påtager sig det omtalte freelance-arbejde, skal lønnen ikke fratækkes i lønnen fra den oprindelige arbejdsgiver. Din mand har nemlig fra på fuld løn i de første 3 måneder af opsigelsesperioden, selv om han har fået andet arbejde. Han er stillet på samme måde, som hvis han var blevet bortvist.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg