Er det strafbart at overlade føringen af en bil til en person uden kørekort?

Hvis en person kører med en fører uden kørekort, kan passageren så idømmes bøde? 

Eller formuleret på en anden måde: 

Har man ansvar for at sikre sig, at den man kører med har kørekort ?

Svar:

Det er ifølge færdselslovens § 65, stk. 2 forbudt at overlade føringen af et køretøj til en person, der ikke lovligt kan føre køretøjet. 

Hvis der ikke er nogen mistanke om, at føreren ikke har kørekort, så kan man ikke straffes, hvis det senere viser sig, at det havde han ikke.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk