Er der bruttoskat på iværksætterydelse?

Skal der betales AMBI af iværksætterydelse ?

I bekræftende fald, er AMBIen så indregnet i ydelsen, eller beregnes den af bruttoydelsen ?

SVAR:

Ifølge Skattedepartementets afgørelse i TFS 1994.556 skal iværksætter-/etableringsydelse medregnes til indkomsten fra selvstændig erhvervsvirksomhed og vil dermed indgå i det overskud, der er bidragsgrundlag for selvstændigt erhvervsdrivende efter lov om arbejdsmarkedsfonde.

Ambien er mig bekendt ikke indregnet eller fratrukket i ydelsen. AMBIen beregnes således af bruttoydelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg