Hvad indebærer det at få et polititilhold?

Jeg kan ikke lige se, om I har en forklaring på, hvad et polititilhold er.

Fortæl mig venligst, hvad det helt præcist indeholder, indebærer, hvor hurtigt man kan få et sådant og hvor og hvordan.

Svar:

Et polititilhold er en advarsel, som politiet giver en person om, at han ikke må trænge ind på, forfølge med skriftlige henvendelser eller på lignende måde forulempe ham. Ved "ham" forstås juridisk både privatpersoner, institutioner og offentlige myndigheder.

Der skal i almindelighed være foretaget flere krænkelser, før der kan gives en advarsel, men hvor mange der skal til afhænger af grovheden. Det er ikke tilstrækkeligt at det befrygtes, at der vil ske en krænkelse. Krænkelserne skal også være foregået over en vis periode, og det skal være sandsynligt, at disse vil fortsætte, hvis der ikke gribes ind. Hvis politiet giver en advarsel (tilhold) kan der klages herover til justitsministeriet, som kan ændre/ophæve polititilholdet.

En advarsel/tilhold har gyldighed i 5 år, og en overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, jf. straffeloven § 265.

Tilhold bruges ofte over for tidligere ægtefæller/kærester og kan f.eks. gå på, at man ikke må opsøge den tidligere kæreste.

Har en mand et tilhold mod at opsøge sin tidligere ægtefælle, kan han således godt kontakte hende gennem en skrivelse, der i form og indhold er saglig, med henblik på praktiske arrangementer omkring samvær med fællesbarn.

Det er således vigtigt at vide hvad et polititilhold helt præcist går ud på.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk