Hvad er konsekvenserne af arbejdsvægring under afsoning af fængselsstraf?

Når man er indsat i de danske fængsler har man arbejdspligt. Men langt de fleste fanger lægger ikke samme iver i deres "tvangsarbejde", som de gør i deres borgerlige arbejde, hvilket jo er ganske forståeligt.

I straffuldbyrdelsesloven står der så, at hvis man ikke udviser tilstrækkelig arbejdsflid kan man blive bortvist fra arbejdspladsen.

Vil denne bortvisning betyde at man bliver henvist til ens celle, og fratrukket løn for den pågældende dag, eller kan de bortvise en til isolationsafdeling (strafcelle)?

Som JEG læser loven kan de først gøre det i gentagelsestilfælde, altså ikke hvis en fange én dag ikke gider følge anvisninger.

Svar:

Arbejdsfliden skal være så ringe, at det kan anses for beskæftigelsesvægring. Hvis en indsat laver meget lidt er det et skøn om der er tale om beskæftigelsesvægring. Der kræves nok temmeligt meget, d.v.s at arbejdet udføres urimeligt langsomt.

Bøde kan gives ved beskæftigelsesvægring af en dags varighed eller mere.

Udelukkelse fra fællesskabet efter mere end 2 dages arbejdsvægring.

Strafcelle kan også anvendes ved mere end 2 dages arbejdsvægring. (anses for oftere gentagen utilladelig adfærd)

D.v.s at en dags arbejdsvægring kan medføre en bøde, men kun henvisning til cellen.

Indsatte der afviser at arbejde skal alene have dækket deres personlige fornødenheder, dvs. have udbetalt kostpenge og selvforvaltningsbeløb, men ikke nogen løn.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk