Er det rigtigt, at forældrene ikke kan straffes for omskæring af deres døtre i udlandet?

Der har igennem den senere tid været stor debat i medierne vedrørende omskæring af unge somaliske piger. Der er flere gange blevet udtalt, at i og med at indgrebet foretages i et land, hvor det ikke er forbudt, findes der ikke hjemmel til at straffe i Danmark. Er dette rigtigt?

Ville det ikke være muligt at straffe forældre for grov vold? Forpligtelsen til at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling, ligger jo i forældremyndighedslovens § 2, stk. 2 og denne skal vel også iagttages i udlandet.

Hvis det ikke er muligt at straffe efter gerningen er fuldført, ville det da være muligt at straffe før for forsøg?

Svar:

Personer der foretager handlinger uden for dansk landområde,  kan straffes efter dansk strafferet, hvis personen har
dansk indfødsret eller er bosat i den danske stat (f.eks. flygtninge).

I relation til spørgsmålet skal bemærkes at det er et yderligere krav, at handlingen, hvis denne er foretaget i en anden stat, da skal forholdet også være strafbart efter den der gældende lovgivning. Reglerne står i straffeloven § 7 og er ganske klare.

Det er normalt fornuftigt med disse regler, men resultatet er ikke akceptabelt vedr. somaliske piger der bor i Danmark.

Dansk lov kan godt ændres, så personer der tager en pige med til en fremmed stat og der så gennemføres en omskæring kan straffes. Man skal bare passe på, at det kun kommer til at gælde omskæring af piger, princippet i straffeloven § 7 er som udgangspunkt rigtigt.

Med den nugældende lovgivning kan der heller ikke straffes for forsøg -  det er slet ikke strafbart.

En lovregel kan være vanskelig at formulere. Hvis f.eks. mor og datter bosætter sig i Afrika i 3 måneder, skal moderen så kunne straffes, når hun flytter til Danmark igen ? Hvor længe skal hun have været ude af Danmark ?

Ministeren vil fremkomme med et lovforslag - det bliver spændende at se.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk