Er det strafbart at skubbe?

Til en julefrokost i et stort firma (ca 120 deltagende) står en håndfuld personer ved baren.

En kommer op til baren og siger til en anden, at hvis han ikke flytter sig så bliver han skubbet væk. Der blev skubbet og vedkommende falder bagover, slår baghovedet ned i stenfliser og er bevidstløs i ca 5 min. Bliver afhentet af ambulance. På hospitalet konstateres hjernerystelse, flænge i baghoved som sys. Begge de implicerede er fulde. Der har ikke været håndgemæng, eller anden kontakt mellem de to før. De kender ikke hinanden.

Kan dette skub straffes ved anmeldelse til politiet. Hvis Ja, hvilken §.

Og har det nogen indflydelse at begge var påvirket af alkohol?

Svar:

Det er strafbart at skubbe, og kun det rent bagatelagtige f.eks. let  kilden, tjat, små puf og skub er straffrit.

Som det er beskrevet i spørgsmålet er skubbet med meget stor sandsynlighed strafbart efter straffeloven § 244 - "øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme."

Det skete kan anmeldes til politiet, og forurettede kan kræve erstatning af ham der skubbede.

At gerningsmanden og offeret er fulde fritager normalt ikke for straf. Reglerne herom står i straffeloven § 16.
En patologisk rustilstand kan betyde at gerningsmanden ikke straffes, men der skal noget helt specielt til for at retspraksis vil acceptere at der har været en sådan tilstand.

En patologisk rus er typisk en abnorm adfærd efter ringe mængde alkohol og  ofte drikker vedkommende videre så resultatet til slut er en meget høj promille. Det er således ikke nok at promillen er  høj, der skal noget mere til.

Almindelig fuldskab fritager således ikke for straf.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk