Hvordan får min søn erstatning, efter at han er blevet påkørt af en flugtbilist uden kørekort?

Min søn blev påkørt af en bil, som stak af fra ulykken. Politiet har efterfølgende fundet frem til hvem det var. Vi har fået oplyst at bilisten ikke har kørekort. 

Min søn blev kørt på hospitalet, hvor han stadigvæk er. Hvordan skal min søn søge erstatning?. Alt hans tøj blev klippet i stykker på hospitalet, og der må også være noget for svie og smerte, og vi ved endnu ikke, om der bliver varige meen. Min søn flyttede på værelse i september, men har endnu ikke nogen former af forsikringer. Hvordan skal han forholde sig. Økonomisk har han ikke råd til advokat.

SVAR:

Bilens ansvarsforsikring skal altid - uanset føreren ikke havde kørekort - erstatte tabet. Såfremt der vil blive rejst strafferetlig tiltale mod føreren kan I samtidig bede politiet om at medtage din søns erstatningskrav - hvis der altså er uenighed herom - det er der dog næppe, selskabet ved godt at I har en god retsstilling.

Jeg kan oplyse om, at kriminaldommeren også kan beskikke en bistandsadvokat for din søn under en evt. straffesag mod føreren, lige som I formentlig vil opfylde betingelserne for at opnå fri proces til at anlægge en civil retssag. Men som sagt er der næppe uenighed mellem jer og selskabet om, at selskabet skal yde fuld erstatning.

Hvis I ønsker en advokat til at bistår jer i den udenretlige korrespondance og forhandlingerne med selskabet kan  jeg oplyse, at udgifterne til advokat kan medtages i erstatningsopgørelsen som en post heri - og derfor betales af forsikringsselskabet.

I bør derfor søge advokatbistand.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød