Kan jeg få afsavnserstatning for ødelagt bil?

Jeg henvender mig på baggrund af artiklen i Børsen d. 1. juli 1997

Jeg har følgende problem:

28.6 kom jeg ud for et trafikuheld. Her blev min bil så skadet, at værkstedet frarådede brugen heraf grundet mulige skader på styretøjet. Til orientering påtog modparten ubetinget al skyld.

3.7 skulle jeg have kørt på ferie til Sydfrankrig i bilen. Der har vi lejet - og betalt - et hus i fjorten dage. Jeg har derfor været nødt til at skaffe mig anden form for transport og det har betydet en meromkostning på ca. 9.000 kr. til fly og billeje i Frankring. Dette var det billigste jeg kunne finde, da leje af bil i Danmark og kørsel frem og tilbage, alt i alt ville beløbe sig til ca. 12 - 13.000 Kr.

Da min bil er en firmabil og min arbejdsgiver afholder alle udgifter hertil - herunder også benzin - ville jeg ikke have nogen transportmæssige udgifter i forbindelse med transport til og fra feriestedet.

Mit spørgsmål er:

Kan jeg påregne nogen form for forsikringsmæssig erstatning?

Hvis ikke - kan jeg så lave et civilt søgsmål overfor bilisten, som har påført mig ekstraomkostningerne?

SVAR:

Dit eget forsikringsselskab skal dække din udgifter til leje af en anden bil, hvis du har tegnet en såkaldt afsavnforsikting eller reservebilforsikring. Du må studere policebetingelser grundigt for at se, om der er en sådan dækning i din police. Det er der ikke i min bilforsikring i TRYG.

Du kan desværre næppe få erstatning hos skadevolderens forsikringsselskab for dine udgifter til flybilletter m.v. Der er i retspraksis mange domme, hvor erhvervdrivende, f. eks. taxavognmænd, køreskolelærere og repræsentanter får afsavnerstatning tilkendt.

Det antages derimod i den juridiske teori, at der ikke gives afsavnserstatning til indehavere af privatbiler. Det kan være vanskeligt at give en fornuftig forklaring på forskellen, og du kan derfor forsøge at få dit krav erstattet hos modpartens forsikringsselskab.

Der er ingen trykte domme i Ugeskrift for Retsvæsen i de sidste 36 år, der klart afviser afsavnserstatning til private.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg