Er kommunen ansvarlig for hullet og ujævnt fortov?

Min kæreste var så uheldig i fredags at falde på et offentligt fortov, som var meget ujævnt og hullet. 

Hun er nu indlagt til operation, men risiko for varig men ifølge lægerne.

Kan hun / vi rette et erstatningskrav mod pågældende kommune eller krav om svie og smerteerstatning?

og hvis kommunen er ansvarlig, bør vi hyre en advokat til at føre sagen?

Vi har hørt fra flere sider at kommunen er ansvarlig, men vi vil gerne være på den sikre side.

SVAR:

Kommunen er ansvarlig efter en alm. culparegel. Fortovsarealer skal holdes således vedligeholdt, at de ikke udgør en fare. Man vil se på, hvor stort hullet er, har der været andre skader, hvor længe har det været der, burde kommunen have opdaget det, hvor megen færdsel er der det pågældende sted.

Der er mange afgørelser der fastslår ansvar. Sørg for at skaffe bevis for forholdene - vidner - fotos. Anmeld sagen til kommunen med krav om erstatning samt sørg for anmeldelse til evt. egen ulykkesforsikring.

I bør antage en advokat.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød