Har en lønmodtager pligt til at holde ferie?

Jeg i tvivl om, hvorvidt funktionærer, der ikke har optjent ferie, har pligt til at afholde ferie og dermed blive trukket i løn.

Med andre ord er jeg ikke klar over, om der er tale om en ret eller en pligt til at holde ferie. Kan vi "tvinge" vore medarbejdere (som ikke har optjent ferie) til at afholde ferie, eller er det valgfrit??

SVAR:

Lønmodtageren har ret til ferie - men også pligt, hvis der er optjent ret til løn eller feriegodtgørelse.

Hvis virksomheden holder ferielukket i en periode, har lønmodtageren dog pligt til at acceptere dette, også selvom der ikke er optjent ret til feriegodtgørelse. Dette bør varsles i forbindelse med ansættelsen, så der ikke opstår tvivl.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk