Hvad kan jeg få i erstatning for arbejdsskade?

Sidste år i november kom jeg til skade på mit job. Fik skåret en sene over blev syet sammen og gik til genoptræning men det gik ikke som det skulle den  I maj i år blev min finger opereret (gjort stiv) (langemand på højre hånd)

Mine spørgsmål er 

Hvad med erstatning og forsikring?

Kan jeg få for tabt arbejdsfortjeneste?

Erstatning for varig meen?

Svie og smerte?

Transport til og fra sygehus?

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt det som en arbejdsskade

SVAR:

En arbejdsskade afgøres efter arbejdsskadeforsikringsloven (ASFL) . Efter denne lov er du berettiget til dækning af helbredelsesomkostninger, transportomkostninger, varigt mén og erhvervsevnetab (hvis sådanne tab er lidt)

Hvis din arbejdsgiver desforuden er erstatningsansvarlig for skaden, f.eks. ved at have indrettet arbejdspladsen uhensigtsmæssigt, manglede instruktion eller tilsyn (der skal ikke så meget til) vil du endvidere være berettiget tabt arbejdsfortjeneste, svie/smertegodtgørelse og dækningen for andet tab - f. eks. advokat og i videre omfang helbredsudgifter også for fremtiden, efter erstatningsansvarsloven (EAL)

Kan arbejdsgiver dog intet bebrejdes har du kun krav på de poster, der er nævnt øverst under ASFL.

Arbejdsskadestyrelsen afgør arbejdsskadesagen - varigt mén afgøres efter faste méntabeller, mens erhvervsevnetabet er en konkret vurdering om du har lidt en lønnedgang som følge af skaden.

En ulykkesforsikring vil også dække udover ovennævnte, dog ikke hvis den kun er en fritidsulykkesforsikring. Anmeld skaden hér.  

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød