Hvem bærer ansvaret i forbindelse med lån af en hest?

Jeg er så heldig at få lov til at låne en hest hos nogle bekendte. På denne rider jeg ofte i skoven og en gang imellem langs veje.

Jeg bevæger mig som regel alene rundt med hesten. Da det er en lånt hest vil jeg gerne vide hvordan jeg juridisk står i forbindelse med en ulykke. Hvis jeg kommer til at drage skade på hesten der fører til større dyrlægeregninger er det så mig eller ejeren af hesten der juridisk set er ansvarlig. Det samme gælder, også hvis der ved en ulykke der kræver en rednings aktion fra Falck. 

Hvorledes står jeg hvis jeg i trafikken drager skade på materiel eller personer. Vil jeg evt. kunne bruge min ansvarsforsikring til at dække sådanne omkostninger. Jeg har ikke nogen papirer på at jeg låner hesten eller nogen aftale med ejerne om hvad der skal ske i forbindelse med sådanne situationer. 

Årsagen til min pludselige bekymring er at der for 3 uger siden skete en ulykke med en anden rytter. Hesten sad fast i en sump  og måtte trækkes ud af Falck og tilses af dyrlæge. Det kostede i alt 20.000 kr. Jeg håber at I vil være venlige at give et svar, da jeg føler mig utryg ved risikoen.

SVAR:

Sker udlånet kun i din interesse og ikke også noget i ejernes interesse i, f.eks. at få hesten rørt, eller fordi du til gengæld muger ud, strigler den etc., er du ansvarlig for alle skader, der måtte indtræffer når du bruger hesten, dvs. også selvom du ikke kan bebrejdes noget. 

Er udlånet også i ejerens interesse, jf. ovenstående, er du kun ansvarlig, hvis du har handlet uagtsomt i forbindelse med skaden.
 
Har ejeren en forsikring skal den dække medmindre du har tilført skaden ved grov uagtsomhed.
 
Din egen ansvarsforsikring vækker normalt ikke skader, som sker på lånte ting.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)