Kan jeg få erstatning for svie og smerte efter en arbejdsskade?

Når man har fået en arbejdsskade anerkendt og eventuelt får erstatning, får man så også erstatning for svie og smerte, eller skal man selv anlægge civilt søgsmål for at få erstatning for det.

SVAR:

Du får ikke via arbejdsskadeforsikringen dækket svie og smerte. Arbejdsskadeforsikringen dækker kun varigt mén på 5 % eller mere, erhvervsevnetab på 15 % eller mere samt rimelige behandlingsudgifter under arbejdsskadesagens behandling.

Kun i tilfælde af at der er en der er ansvarlig for at skaden skete (f.eks. din arbejdsgiver, hvis arbejdsskaden skete pga manglende iagttagelse af sikkerhedsforskrifter) kan du gøre den pågældende skadevolder erstatningsansvarlig for bl.a. svie og smerte, samt tabt arbejdsfortjeneste i sygemeldingsperioden.

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.