Hvordan sikrer jeg mig imod at blive snydt af mit forsikringsselskab?

I maj 1999 fik jeg en korsbåndsskade ved fodbold. Efterfølgende blev jeg opereret hvorefter jeg påbegyndte genoptræning. Denne genoptræning nærmer sig i disse dage sin afslutning, hvorfor jeg skal til fornyet kontrol på sygehuset til vurdering af mit knæ. I denne kontrol vil min læge samtidig udfylde forsikringspapirer som skal indsendes til mit forsikringsselskab, indeholdende hans vurdering af mén-graden. Først herefter vil forsikringsselskabet tage stilling til en evt. erstatning for mit knæ.

Det skal nævnes at forsikringsselskabet allerede har anerkendt at min skade er erstatningsberettiget. Det vil med andre ord sige at sagen er stillet i bero, indtil den lægelige vurdering fremkommer. Altså mangler kun "udmålingen" af en evt. erstatning.

Mit spørgsmål lyder derfor som følger: Hvordan sikrer jeg mig at jeg får den erstatning som jeg er berettiget til, og hvor skal jeg i givet fald henvende mig for at få oplyst hvad den beløbsmæssige sædvane i sådanne sager er?

Er det forbrugerstyrelsen, et klagenævn eller noget helt tredje?

Mit spørgsmål udspringer af at man før har hørt at forsikringsselskaber forsøger at "snyde" i sådanne sager. Endvidere forventer jeg at forsikringsselskabet vil opføre sig som man normalt gør i en forhandlingssituation - altså et væsentligt lavere beløb som udgangspunkt end det reelle billede er. Derfor ønsker jeg at kæmpe for min sag, da det sandsynligvis er relativt mange penge det drejer sig om.

SVAR:

Ved min besvarelse af dine spørgsmål går jeg ud fra, at den forsikring der er tale om, er din egen ulykkesforsikring.

De to afgørende momenter for hvilken erstatning du kan få er

1) din méngrad (invaliditetsgrad)
2) den tegnede forsikringssum

Ad 1) Din méngrad:

Det er forsikringsselskabet der i samarbejde med selskabets lægekonsulent, der afgør hvilken méngrad/invalidetsgrad du har. Den vurdering træffes på baggrund af den lægeundersøgelse du skal til. Lægen, som du undersøges af, vil ikke i sin erklæring/attest skrive nogen méngrad, men alene beskrive dine gener.

Hvilken méngrad din skade giver afhænger selvfølgelig helt af dine konkrete følger. Du kan prøve at klikke ind på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk under publikationer. Her kan du finde "méntabellen". Den angiver under "Underekstremiteter - knæled" de typiske méngrader for korsbåndsskader.

Når du skal vurderer om forsikringsselskabets tilbud til sin tid er rimeligt er det den méntabel du i vidt omfang skal sammenholde med. Du kan eventuelt få en erstatningsretsadvokat til at hjælpe med vurderingen og rådgivningen herom.

Ad 2) Den tegnede forsikringssum:

Når méngraden er fundet regner man erstatningen ud som méngraden (i %) x forsikringssummen for 100%-invaliditet.

Hvis du er uenig i forsikringsselskabets vurdering af méngraden kan du enten klage til Ankenævnet for Forsikring eller du kan afhængig af hvad der står i dine forsikringsbetingelser bede selskabet om at forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen som herefter vurderer méngraden.

Som du til sidst i din mail er inde på, så har der i medierne på det seneste været meget fremme om forsikringsselskabernes forsøg på at "slippe for let" i sådanne sager.

Mit råd er som tidligere nævnt, at du kontakter en erstatningsretsadvokat, som kan hjælpe dig til at få den erstatning du er berettiget til. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale advokatomkostningerne. (advokaten kan rådgive dig nærmere om hvorvidt du har mulighed for at få offentlig retshjælp til en del af regningen.)

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers