Er det lovligt at indgå væddemål?

Er det lovligt at vædde?

Er det også lovligt systematisk at arrangere væddemål? Ikke som bookmaking, men blot som formidling af væddemål indbyrdes blandt folk?

Svar:

Det er lovligt at indgå væddemål, men det er strafbart at tjene penge på at arrangere væddemål. Det fremgår af straffelovens § 203, der bestemmer følgende: 

"Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 1 år. 
Stk. 2. Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund