Kan min far umyndiggøres uden min tilladelse?

Jeg vil gerne vide følgende:

Kan mine søskende (3 stk.) få vor fader umyndiggjort uden min tilladelse ??

Min broder har midlertidig fået myndighed over vor fars konti, så han kan holde fars udgifter betalt (vor far ligger på plejehjem efter en hjerneblødning - men er klar i hovedet.). Mine 2 andre søskende har ordnet dette - skrevet under i banken, så min broder kan hæve, hvad han vil -

Jeg vil lige pointere, at jeg på intet tidspunkt har billiget dette, og derfor heller ikke har skrevet under. Skulle jeg måske gøre banken opmærksom på, at min underskrift mangler ??.

Tak for jeres opmærksomhed - jeg håber på et svar - da det går og piner mig lidt.

SVAR

Din far kan slet ikke umyndiggøres, da dette begreb er blevet afskaffet med virkning fra d. 01.01.1997.

Der er så vidt jeg kan forstå slet ikke tale om en umyndiggørelse. Din bror har tilsyneladende blot fået fuldmagt til at disponere over din fars konto.

Den fuldmagt din bror har fået, er kun gyldig, hvis din far har underskrevet denne på et tidspunkt, hvor han har været i stand til at handle fornuftmæssigt. Det er uden betydning for gyldigheden, om du og dine søskende har underskrevet fuldmagten. Du oplyser slet ikke om din far har underskrevet fuldmagten, og den er da helt gal, hvis dette ikke er tilfældet.

Du kan rette henvendelse til banken for at få oplyst helt præcist, hvad der er skrevet under på og af hvem.

Da du ikke har tillid til, at din bror administrerer din fars penge forvsarligt, kan du rette henvendelse til det lokale statsamt og anmode om, at din far får beskikket en værge efter værgemålslovens § 5. Det kan du læse mere om på denne linies i alt 7 emner om de nye regler om værgemål, som du finder på emneoversigt nr. 920.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg