Hvem kan jeg sagsøge, hvis det går galt med Viagra?

Jeg har et problem med potensen og har hørt, at man kan tage nogle piller mod det (Viagra).
 
Hvis noget går galt, hvem skal jeg så tage fat i (og evt. lægge sag an mod)?
 
Kan firmaet, der producere produktet eller min læge stilles til regnskab?

Svar:

Der er altid bivirkninger ved medicin, og derfor skal du sætte dig ind i disse risici, inden du eventuelt benytter medicin for at afhjælpe dine problemer med potensen.


Skulle der opstå skader ud over de mulige og anførte bivirkninger, har du mulighed for at få erstatning efter § 6 i lægemiddelloven:

 "En lægemiddelskade, der er opstået som følge af bivirkninger af et lægemiddel, erstattes kun, hvis bivirkningerne efter deres karakter eller omfang går ud over, hvad skadelidte med rimelighed bør acceptere".
Bestemmelsen omfatter både kendte og ukendte samt konkret påregnelige og upåregnelige bivirkninger.

Stk. 2. Ved afgørelser i henhold til stk. 1 skal der særligt tages hensyn til

1) arten og sværhedsgraden af den sygdom, som behandlingen rettede sig imod,
2) den skadelidtes helbredstilstand,
3) skadens omfang og
4) mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning".
 
 Med venlig hilsen
 
 Erik Frodelund