Kan jeg forhindre min svigersøn i at få mit efternavn?

Min datter har giftet sig med en udlænding (et ægteskab som jeg ikke bifalder). Manden kan nu søge dansk statsborgerskab og ønsker at tage min datters (og mit) efternavn, da det vil være "nemmere" for ham med et dansk efternavn, (min datter har beholdt sit pigenavn ved ægteskabets indgåelse).

Da jeg ikke bifalder, at han skal have mit familienavn, som jeg har efter min moder spørger jeg derfor - Kan jeg på nogen forhindre ham i at tage min datters og mit efternavn???

SVAR

Svaret er NEJ

Din svigersøn kan antage din datters (og dit) efternavn, forudsat at din datter samtykker heri. Dette fremgår af navnelovens § 4, stk. 1, som er sålydende

Ønsker ægtefæller samme efternavn, kan den ene ægtefælle ved anmeldelse til vielsesmyndigheden med den anden ægtefælles samtykke antage dennes efternavn, medmindre det er erhvervet på grundlag af ægteskab.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg