Skal forsikringsselskabet også udbetale renter af erstatningen?

I forbindelse med et trafikuheld, hvor modparten har fået tilkendt 100% skyld, har jeg nu fået afgjort min varige mén erstatning, nemlig 8% invaliditetsgrad.

Jeg har i den forbindelse modtaget check på erstatningsbeløbet fra i alt tre forsikringsselskaber: min egen ulykkesforsikring, ulykkesforsikring gennem mit arbejde, og fra modpartens forsikringsselskab (8 % af i alt godt 321.000 kr.).

Fra modpartens forsikringsselskab er skadeserstatningen udbetalt med renter fra uheldsdagen, hvor de to andre forsikringsselskaber blot har udbetalt de 8%- mén erstatning uden renter.

Mit spørgsmål er nu, om alle forsikringsselskaber har pligt til at udbetale renter fra uheldsdatoen, når de udbetaler erstatninger i forbindelse med varige mén ?


Svar:

I tilfældet modpartens forsikringsselskab er der en særlig hjemmel i erstatningsansvarslovens § 16, hvorefter erstatningen skal forrentes fra skadestidspunktet

Ved de to andre såkaldte private forsikringer er det § 24 i Forsikringsaftaleloven, der gælder.
 
Selskabet har 14 dage efter afgørelsen om mèn er truffet til at udbetale forsikringssummen.
 
Hvis beløbet er betalt senere har du krav på rente 5 % over diskontoen, regnet fra 14-dages fristens udløb.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt