Hvor meget må min hestetrailer veje?

Hej familie-advokat,

Jeg skal fragte to heste i en hestetrailer, men er i tvivl om, hvorvidt det er lovligt.

Jeg har studeret en brochure, der omhandler emnet, men den er temmeligt kryptisk. Så vidt jeg kan se af brochuren, må trailerens aktuelle vægt ikke overstige bilens og krogens påførte max-værdier. Derudover må trailerens aktuelle vægt ikke overstige bilens egenvægt plus 50 kg. og bilens egenvægt plus trailerens aktuelle vægt må ikke overstige 3500 kg.

Jeg skal trække en hestetrailer, der her en egenvægt på 700 kg. I traileren skal stå to heste, der tilsammen max. vejer 700 kg. Traileren har en max. last på 925 kg., så den bliver i hvert fald ikke overskredet. Hele læsset vil veje max. 1400 kg.

Har jeg tolket reglerne rigtigt, hvis jeg mener, at det er lovligt at trække dette læs med en personbil, som har en egenvægt mellem 1350 kg. og 2100 kg., hvis blot bilens registreringsattest og krogens påskrift tillader det?

Jeg har almindeligt kørekort til personbil.

 SVAR

Reglerne er ganske rigtigt udformet på en måde, der gør dem vanskelige at læse og forstå. De står i bekendtgørelse nr. 567 af 24.06.1992 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt m.v. Helt nøjagtigt i bekendtgørelsen § 23, som bestemmer følgende:

"For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg, må den tilladte totalvægt ikke overstige:
1) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og
2) 50 pct af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.
Stk.2. For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i Rådets direktiv nr. 50/156/EØF, er den maksimale tilladte totalvægt, jf. stk. 1 nr. 1, dog halvanden gange den trækkende bils totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 3500 kg.
Stk. 3. For påhængsvogn, campingvogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab, der er godkendt og benyttes til synsfri sammenkobling, gælder de i stk. 1 og stk. 2 1.pkt nævnte begrænsninger køretøjets faktiske totalvægt".

Da jeg er temmelig dum rent teknisk hvad angår biler, må du selv prøve at regne vægten for din hestetransport ud.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund