Har funktionærer ret til løn, når de skal til læge?

Hvis man er ansat som funktionær, har man så ret til at få betalt frihed til læge og tandlæge besøg?

Eller skal man selv betale for den tid der går med det, evt. bruge en feriedag?

Svar:

I princippet skal man afholde udgiften til sådanne ting selv. Det er faktisk ikke lovligt forfald.

Men de fleste steder er arbejdsgiver fleksibel, sådan at det i visse situationer er arbejdsgiver og  det i andre er medarbejderen, og så går det lige op til slut.

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)