Hvis forsikring dækker ved et barns overnatning på en skole?

Jeg har et barn i første klasse. Lærerne vil gerne, at forældrene arrangere en overnatning på skolen.
 
Lærerne deltager ikke selv - men skolen vil gerne lægge lokaler til, hvis der er en eller flere forældre der vil have ansvaret med børnene.
 
Hvem dækker hvis der sker noget med børnene. Et barn bliver væk, eller kommer alvorligt til skade i et uopmærksomt øjeblik ?
 
Er det forældrene selv der skal forsikre deres børn, er det skolen eller det de forældre der "passer" børnene ?

Svar:

Det er forældrene selv, der skal sørge for forsikring af deres børn. Der findes særlige ordninger i de store selskaber der sigter på børn og børns forhold, såkaldte børneulykkesforsikringer.
 
Synspunktet er, at forældrene overgiver deres børn i andre forældres varetægt og således har accepteret, at børnene er hos disse voksne.
 
Hvis ikke der bliver passet forsvarligt på børnene, kan disse voksne blive erstatningsansvarlige overfor børnene eller disses forældre. De fleste uheld vil nok være hændelige, men en tilsidesættelse af tilsynsforpligtelsen kan bestå i manglende opsyn med børnene, og så kan de voksne ifalde ansvar.
 
Hvis skolen har udvist forsømmelse, kan skolen blive ansvarlig for de ansattes handlinger eller undladelser.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Ret & Råd, Lyngby

jug-logo.jpg (14017 bytes)