Er der en kundeklausul i prøvetiden?

Jeg overvejer at skifte job til et tilgrænsende område i forhold til min nuværende.

Jeg er fortsat i prøvetidsperioden.  

Hvorledes er jeg stillet i prøvetiden i relation til en kundeklausul, som  er en del af min nuværende ansættelse?  

Svar:

Tak for dit gode spørgsmål.
 
Funktionærlovens § 18a, stk. 4 er sålydende:  

Hvis funktionæren har været beskæftiget i 3 måneder eller derunder hos sin arbejdsgiver, kan en aftale (om en kundeklausul) efter st. 1 ikke gøres gældende, og arbejdsgiveren skal til gengæld ikke betales kompensation efter stk. 2. Hvis funktionæren har været beskæftiget i mere end 3 måneder, men  højst 6 måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter fratrædelsen.
 
Kort fortalt betyder det altså, at man inden for prøvetiden ikke kan gøre klausulen gældende - korrelatet hertil er, at du altså ingen kompensation får for at have påtaget dig den. Men det er vel ganske rimeligt?
 
God vind fremover!
 

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)