Er kontingentforhøjelse gyldigt vedtaget?

I vedtægterne i en forening er det fastsat, at alle beslutningsforslag skal foreligge 7 dg. forinden generalforsamling. Kan der så på generalforsamlingen vedtages ændringer til et skriftligt forelagt forslag?

Det konkrete tilfælde drejer sig om kontingentets størrelse, der skriftligt var foreslået til 1.000 kr. - men som på generalforsamlingen blev foreslået ændret til 1.200 kr. og besluttet uden modstemmer.

Med venlig hilsen
J. K.

 SVAR

Det antages i Ole Hasselbalchs Foreningsret fra 1992 side 138, at ændringsforslag på generalforsamlingen inden for rammerne af, hvad der er forudseeligt i henhold til et allerede lovligt fremsat forslag, altid kan fremmes.

Der var jo lovligt fremsat forslag til kontingentforhøjelse og det er derfor nærliggende at antage, at det herefter var forudseeligt, at kontingentet ville stige med yderligere 200 kr.

Hvis det antages, at generalforsamlingen ikke har haft ret til at behandle spørgsmålet om en yderligere kontingenforhøjelse, bliver beslutningen ugyldig, men kun hvis mangelen må antages at have haft væsentlig betydning for indholdet af den trufne beslutning. Også på dette punkt er jeg mest tilbøjelig til at tro, at den formellel mangel ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på beslutningen.

Der kan højest blive tale om, at de medlemmer, der ikke var til stede, kan gøre gældende, at beslutningen er ugyldig, således at de kun skal betale 1.000 kr. i kontingent.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg