Har jeg ansvaret for de folk, der bruger min badebro?

Vi er nogle familier som hvert år slår en lille badebro op her i Storebælt.

Vi vil gerne kommunikere til forbipasserende, at de er velkomne til at benytte badebroen, men det skal blot være på eget ansvar, hvis de falder i vandet eller på anden måde kommer til skade.

Broen er en let og simpel pælekonstruktion med gelænder i den ene side, og med en platform på ca. 3x3m ude for enden.

Vil et skilt "Færdsel på broen ok - men på eget ansvar" fritage os for ansvar i tilfælde af en skade?

I øvrigt spørger jeg mig selv i mit stille sind:
Er Familieadvokaten.dk en samling filantropiske medmennesker eller hva'??

Jeg sender gerne 'en skærv' til  kaffekassen ved opgivelse af gironummer, subsidiært giver en øl/dram her på stedet med fødderne i Storebælt!

Svar:

Et skilt som det omtalte - eller endnu bedre "Privat bro - adgang på eget ansvar" - vil efter min vurdering være tilstrækkeligt til at fritage jer for ansvar.

Færdsel på stranden er i forvejen på "eget ansvar", for det fremgår af naturfredningslovens § 22 stk. 1, der bestemmer følgende:

"Strandbredder og andre kyststrækninger mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at  have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor"

Derfor vil færdsel på broen sandsynligvis også være på eget ansvar, hvis andre benytter den til at bade fra. Og når I direkte skilter med det, må det - igen efter min vurdering - være hævet over enhver juridisk tvivl.

I øvrigt skal du have tak for tilbuddet om at give "en skærv", men det skal du ikke.

Advokat Jørgen U. Grønborg og jeg startede www.familieadvokaten.dk som en fritidsinteresse (hvad den i øvrigt fortsat er), og vi havde ikke drømt om, at behovet for juridiske bistand ville være så stort.
Alene i år - og indtil i dag - har vi modtaget cirka 22.000 spørgsmål til linjens brevkasse, og de er alle blevet besvaret.

Heldigvis har vi fået et godt samarbejde med en stribe dygtige advokater i kæden Ret & Råd, så vi fortsat har lidt fritid tilbage.

Du skal være velkommen tilbage her i brevkassen, hvis der dukke nye juridiske overvejelser op.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund