Må et ApS benytte mit slægtsnavn?

Jeg har et spørgsmål vedrørende brug af beskyttede efternavne som firmanavn.
 
Jeg har et efternavn, som er søgt og bevilliget tilbage i 1963 med forbehold/beskyttelse. Nu har jeg til min store forundring set mit efternavne brugt til oprettelse af et ApS.
 
Stifteren af firmaet har intet med familien at gøre og derved heller ikke med efternavnet. Familien har ikke givet tilladelse til, at navnet kan bruges.
 
 Nu søger jeg så opklaret, hvordan står jeg i denne situation - jeg har en forventning om at firmaet vil blive markedsført ret kraftigt, og det er ikke en virksomhed, som jeg og min familie ønsker at blive sat i bås med.
 
 Jeg håber, at I kan give et godt svar/råd.
 
Svar:

Loven om anpartsselskaber siger meget tydeligt i § 2, stykke 2, at et anpartsselskabsnavn ikke må bestå af slægtsnavne, varemærker, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget som kan forveksles hermed.

Brugen af dit/jeres beskyttede efternavn som navn på et selskab er derfor ulovligt.

Hvis du ønsker at få vedkommende selskab til at standse med at benytte navnet, foreslår jeg, at du skriver et brev til dem, hvori du bl.a. gør opmærksom på,

Send brevet anbefalet, og behold selv en kopi af det - af bevismæssige årsager.

Hvis virksomheden IKKE ønsker at ændre deres navn, har du mulighed for at gå rettens vej og tvinge dem til det.

Dette forudsætter dog, at der ikke er gået mere end 6 måneder fra, at virksomheden er blevet registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sagen bliver anlagt, så hold øje med kalenderen!

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg