Er arrangøren ansvarlig for personskader under bueskydningsstævne?

Jeg er medlem af et buemagerlaug, som gør i bygning af og skydning med langbuer.

En gang om året holder vi et udendørs stævne på arealer, som vi denne ene gang om året låner af kommunen.

På disse arealer indretter vi så en interimistisk bane.

Hvert år før stævnet henvender vi os til politiet, som så  giver tilladelse "hvis det foregår under betryggende forhold" (de kommer IKKE ud, for at checke forholdene).

Deltagerne kommer fra hele Danmark + Tyskland.

Vi har hvert år tegnet en 2-dags forsikring for skader forvoldt af deltagerne (men den indeholder mange forbehold., en høj selvrisiko, og så er den bekostelig).

Spørgsmålet er følgende:

Hvis en deltager forvolder skade på en anden person( f.eks. med en pil afskudt fra en bue), hvem har erstatnings ansvaret?

Er et skadevolderen eller er det os som arrangører ?

SVAR:

Der er ingen tvivl om, at I som arrangører er forpligtet til at sørge for at stævnet afvikles på en for deltagerne og publikum forsvarlig måde.

Opstår der skade som følge af forsømmelse med dette er arrangøren ansvarlig. Er uheldet derimod ikke opstået som følge af manglende tilsyn, instruktion eller indretning af stævnet m.v. er uheldet hændelig og ikke erstatningspådragende.

Bueskytten er næppe ansvarlig, medmindre han har optrådt - i forhold til normerne for bueskytter - uforsvarligt.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)