Begår rektor selvtægt?

Kære advokat!

På et torv i vor by er det ifølge politvedtægten forbudt at indtage alkohol.

Cirka 200 m fra dette torv er der et gymnasium og elever herfra går lejlighedsvist op til torvet for at nyde en genstand - ingen tvivl om at det er en lovovertrædelse.

Rektor for gymnasiet ser det som hans ansvar at agere politibetjent og hvis man bliver set af ham på torvet med en øl får man 3 dages bortvisning fra gymnasiet.

Er det ikke hvad man kalder selvtægt når en rektor (der jo er tjenestemand) sanktionerer undervisningsmæssigt for et civilt forhold?

Jeg mener, at det eneste han kan gøre er, enten at tilkalde politiet eller foretage en civil arrestation. Hvad mener I?

 SVAR

Den pågældende rektor kan ikke håndhæve politivedtægtens bestemmelser, men han kan håndhæve gymnasiets regler - efter et såkaldt anstaltsprincip - og fx bortvise elever, der i undervisningstiden indtager alkohol. Også selv om øllerne bliver drukket på torvet 200 m. fra gynmasiet.

Men står der nogle elever og drikker øl på torvet ved 17-tiden, kan rektoren på ingen måde sanktionere det, fx med en tre dages bortvisning. I den situation må han bede politiet tage affære eller vende det blinde øje til. En overtrædelse af politivedtægten giver ham ikke mulighed for at foretage en privat anholdelse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund