Er det en arbejdsulykke, hvis man kører galt på vej til arbejde?

Min kæreste cyklede en morgen i juni mod sit arbejde ad sædvanlig rute. Der er mellem 4 og 5 km. til arbejdet ad direkte vej, på alm. bygader/-veje. Nogle er med cykelsti og andre ikke.

Få hundrede meter (højst een km) fra hjemmet skulle en holdende bil passeres, - der var ikke cykelsti og bilen holdt ved fortovskanten. Idet min kæreste var ud for bilens venstre fordør åbnede bilisten døren. Min kæreste pådrog sig svære skader.

Bilisten har påtaget sig det fulde ansvar !

1) Kan den lovpligtige arbejdsskadeforsikring  i denne situation også blive erstatningspligtig, når ulykken er sket på vej til arbede?

2) Er det Arbejdsskadestyrelsen, som træffer afgørelsen, eller vurderer de den afgørelse som arbejdsgiverens forsikring har truffet?

SVAR:

Hvis man kommer til skade ved eksempelvis et trafikuheld på vej til eller fra arbejde er der som alt overvejende hovedregel ikke tale om en arbejdsskade. Det kan kun komme på tale i ganske særlige tilfælde som f.eks. hvis man fra eller til arbejde udfører ærinder for sin arbejdsgiver.

Som jeg forstår den aktuelle hændelse, er dette ikke tilfældet her. Der er altså ikke tale om en arbejdsskade i den situation, som du beskriver.

Det er i øvrigt Arbejdsskadestyrelsen, der behandler arbejdsskadesager, herunder spørgsmålet om hvorvidt en given ulykke er en arbejdsulykke.

Har I forsøgt at anmelde skaden til bilistens ansvarsforsikring - alt efter hvordan de konkrete omstændigheder i forbindelse med uheldet var, er det muligt at denne forsikring dækker.

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

jug-logo.jpg (14017 bytes)