Hvordan indgiver man en konkursbegæring?

Hvordan og hvad skal der stå i en konkursbegæring, og skal denne indsendes til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren havde forretning? 

SVAR:

En konkursbegæring skal indeholde kreditors og debitors navne og adresser og en redegørelse for kreditors tilgodehavende. Det skal endvidere fremgå, hvorfor man mener, at debitor er insolvent.

Konkursbegæringen indleveres i to eksemplarer med retsafgift på 400 kr.

Begæringen indleveres,hvor debitor har sin forretning eller ved bopælen, hvis der ikke drives forretning.

Da man pådrager sig erstatningsansvar ved at indgive konkursbegæring med urette, må det frarådes at indlade sig på dette uden advokatbistand.

Med venlig hilsen

Sigurd Trolle

Ret & Råd, Kolding/Fredericia

jug-logo.jpg (14017 bytes)