Kommer et barn, der ikke er navngivet inden 6 måneder, til at hedde Frederik eller Margrethe?

Ifølge navneloven skal et barn navngives inden 6 måneder fra fødslen.

Men hvad sker der, hvis dette ikke overholdes ?

Jeg har hørt forskellige konsekvenser, bl.a. at barnet så ville hedde Frederik eller Margrethe, afhængigt af barnets køn.

SVAR:

Overtrædelse af forældrenes pligt til at navngive et barn inden 6 måneder efter fødslen kan straffes med bøde, og forældrene kan desuden pålægges tvangsbøder, indtil barnets fornavn er anmeldt til ministerialbogen (kordegnen).

Barnet får således ikke automatisk et fornavn af det offentlige.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg