Har man pligt til at holde 3 ugers sommerferie i sammenhæng?

Som arbejdstager har man ret til tre ugers ferie i sammenhæng, betyder det omvendt også, at man har pligt til at holde tre uger i sammenhæng. 

Kan arbejdsgiver pålægge en ansat tre ugers ferie med henvisning til ferieloven.

SVAR:

Ferielovens § 9 stk. 1 lyder således:

"Af ferien skal mindst 18 dage gives i sammenhæng i tiden mellem den 2. maj og den 30. september (ferieperioden). Er feriedagenes antal under 18, skal hele ferien gives i sammenhæng i ferieperioden."

Formuleringen fortolkes i praksis således, at du har ret men ikke pligt (i forhold til loven) til at holde de tre uger i sammenhæng i ferieperioden.

Dette forudsætter imidlertid, at arbejdsgiveren accepterer dine ferieønsker, idet arbejdsgiveren godt kan varsle, at du skal holde tre uger i sammenhæng i ferieperioden under henvisning til ferielovens § 10 stk. 1, som lyder således:

"Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes, idet arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens tarv så vidt muligt skal imødekomme lønmodtagerens ønske om feriens placering. Arbejdsgiveren giver lønmodtageren meddelelse herom så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før ferien begynder for den ferie, der skal gives i sammenhæng i ferieperioden, jf. § 9, stk. 1, og senest 1 måned før ferien begynder for resterende feriedage, jf. § 9, stk. 2, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette".

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk