Kan jeg få erstatning for fejl ved mine silikoneproteser?

Jeg har fået indlagt silikoneproteser (fransk fabrikat) på et dansk sygehus.

Een af disse er fjernet på grund af mange huller i protesen.

Kan jeg få erstatning - og hvorledes skal jeg gribe det an?

SVAR:

Det er muligt, at du via Patientforsikringen kan få erstatning.

Der er dog visse betingelser for at kunne få erstatning:

1) skaden skal være omfattet af loven (Patientforsikringsloven). Det er usikkert om dette er tilfældet, men jeg er bekendt med at sagerne vedrørende Bonelock (hofteprotese-cementen) er blevet anerkendt som værende omfattet af loven. Under henvisning hertil vil jeg ikke være afvisende over for, at også silikonproteser kunne være omfattet.

2) Anmeldelse af erstatningskravet skal ske til Patientforsikringen senest 5 år efter at du har fået eller burde have fået kendskab til skaden

Du kan rekvirere et anmeldelsesskema hos Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K, Tlf. 33 12 43 43

3) Erstatningskravet skal overstige 10.000 kr.

De erstatningstyper der dækkes efter loven er:

- godtgørelse for svie og smerte

- erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

- andet tab

- godtgørelse for varigt mén

- erstatning for tab af erhvervsevne

Jeg vil foreslå, at du forsøger at kontakte Patientforsikringen med henblik på at få tilsendt anmeldelsesskema.

Et alternativ til erstatning gennem Patientforsikringen er at rejse krav direkte mod producenten. Det er dog noget mere kompliceret, især da der er tale om et fransk fabrikat.

Held og lykke

Med venlig hilsen

Dorthe Jespersen

Ret & Råd, Randers

jug-logo.jpg (14017 bytes)