Hvilken betydning har en skriftlig advarsel fra arbejdsgiveren?

I en drøftelse med en kollega er vi kommet i tvivl om den praktiske juridiske betydning af det af få/give en skriftlig advarsel på arbejdspladsen.

Vi håber derfor I kan klarlægge område bl.a. :

A. Hvad er advarslens generelle praktiske betydning ?

B. Hvad er specifikt betydningen i relation til en evt. senere afskedigelse eller væsentlig ændring af ansættelsesaftalen ? (Hvornår skal/bør den gives?)

C. Hvad er betydningen i.f.m. "saglig afskedigelse" og evt. godtgørelse? Har   man f.eks. krav på en advarsel eller mundtlige tilkendegivelser inden man kan opsiges pga. "utilfredsstillende præstatioer"?

D. Hvor lang "forbedringstid" regnes normalt for rimeligt ?

E. Har medarbejderens anc. og/eller arb. område nogen betydning ?

SVAR:

En advarsel (der af bevismæssige årsager skal giver skriftligt) betragtes som en markering fra arbejdsgiveren om, at de forhold der er påtalt i advarslen er utilfredsstillende. Sker der ikke efter modtagelsen af advarslen en bedring fra lønmodtageresn side vil arbejdsgiveren typisk opsige - og i grovere tilfælde bortvise - medarbejderen.

Ved vurderinngen af om en opsigelse er saglig begrundet vil advarslen have stor betydning, der findes bl.a. afgørelser hvorefter domstolene har fundet en opsigelse usaglig, alene fordi der ikke forinden opsigelsen var givet en advarsel således, at   lønmodtageren fik mulighed for "at rette for sig".

Der er ingen faste regler for hvor lang "forbedringstid" lønmodageren har efter en berettiget advarsel - det må komme an på et konkret skøn.

Endelig har ancienniteten stor betydning ved vurderingen af, om en opsigelse er saglig begrundet.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød

jug-logo.jpg (14017 bytes)