Kan politiet indkalde til orienterende køreprøve, hvis man ikke har kørt bil i 3 år?

Min svoger har netop fået nyt job, hvor han skal køre bil: Han ville derfor få byttet sit "gamle" pap kørekort ud med et EU kørekort. Grunden til at han ikke fik det ombyttet i 1993 var, at han ikke havde bil og heller ikke kørte bil, men nu er behovet altså opstået og derfor gik han på motorkontoret for at få sagen ordnet.

De spurgte selvfølgeligt om, hvorfor han ikke havde fået det ombyttet tidligere og han forklarede dem sagen med at han ikke havde kørt bil og derfor ikke havde foretaget sig noget ulovligt. Han blev derefter sendt ind til afhøring hos politiet hvor han gentog sin forklaring, som de kvitterede med at konfiskere hans kørekort med meddelelsen om at han skulle op til en ny køreprøve da det var over 3 år, siden han havde kørt bil.(???)

De gav ham i første omgang intet midlertidigt kørekort med, det gik de først med til, da der blev klaget over det og da han lovede ikke at gøre mere ud af sagen.

Jeg mener bare ikke at det er sådan, at man skal have X antal timer om året for at opretholde retten til sit førebevis, for der står på kørerkortet at det løber ud om 30 år nemlig når han fylder 70 år.

Hvad mener I om en sådan sag ?

SVAR:

Det kan desværre godt  have sin rigtighed, at din svoger skal til orienterende køreprøve.

Politiet har hjemmel til at kræve dette i kørekortbekendtgørelsen § 62, hvorefter politiet kan bestemme, at en kørekortindehaver skal aflægge en kontrollerende køreprøve, hvis der er begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter.

Bestemmelsen benyttes bl. a., når det i forbindelse med fornyelse af kørekort oplyses, at en person, der har kørekort, ikke har ført bil i mere end 3 år.

Med venlig hilsen

Ole Larsen, advokat

Ret&Råd, Hvidovre

jug-logo.jpg (14017 bytes)