Kan jeg selv bestemme tidspunktet for fædreorlov inden for de første 14 uger efter mit barns fødsel?

Jeg har under funktionærloven ikke kunne finde noget om barselsorlov for mandlige funktionærer.

Jeg har som mand ret til 14 dages orlov i forbindelse med mit barns fødsel, men min arbejdsgiver mener, at dette skal ske i umiddelbar forlængelse af selve fødslen, mens jeg mener, at jeg frit kan vælge indenfor de første 14 uger. Hvad er rigtigt ???

SVAR:

Bestemmelsen findes ikke i funktionærloven men derimod i ligebehandlingslovens § 7.

Efter den bestemmelse har barnets far ret til fravær i indtil 2 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fraværet dog placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du er med andre ord nødt til at indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis fraværet skal placeres på andre tidspunkter end lige efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk