Ærekrænkelse

Jeg har hermed et for mig aktuelt spørgsmål.

For nogen tid siden fortalte min kone, at hun via en anden beboer, her hvor vi bor (socialt boligbyggeri), havde fået at vide, at vores kvindelige nabo var utryg/bange for at bo der. Grunden skulle være, at jeg angiveligt havde stået overfor hende, med mine underbukser nede om benene.

Det er siden kommet mig for øre, at vores nabo har fortalt dette vidt og bredt til andre omkringboende.

Man kan ikke just påstå, at dette kan defineres som godt naboskab, og i øvrigt har jeg slet ikke intentioner om at blotte mig for andre end min kone...

Nu er det bare det, at min kone, vores søn og jeg ikke kan acceptere sådan noget sludder, jeg synes ikke, når det er af den karakter, at det kan kaldes harmløst.

Hvad kan jeg evt. gøre for fremover ikke at skulle udsættes for sådan noget?

Jeg må nævne, at jeg en enkelt gang har konfronteret naboen med det, men hun mumlede et eller andet og forsvandt.

SVAR

Du kan bruge straffelovens regler om privatlivets fred til at lukke munden på den kvindelige nabo. Men da en sådan sag er undergivet privat påtale, bør du i første omgang nøjes med at fortælle hende, at hun kan straffes for at sprede usande påstande om dig.

Giv hende eventuelt en kopi af straffelovens § 267, der bestemmer følgende:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller hæfte.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund